Arbeidslivskonferansen 2017 – Digitalisering er ledelse
Arbeidslivskonferansen 2017 – Digitalisering er ledelse. llustrasjon: Bly

Arbeidslivskonferansen 2017 – Digitalisering er ledelse

Hvorfor er digitalisering viktig for ledelse, eller motsatt hvorfor er ledelse viktig for digitalisering? Velkommen til Arbeidslivskonferansen 2017, tirsdag 26. september på Scandic St Olavs Plass, Oslo, kl. 09.00-15.15.

Som deltaker på konferansen vil du møte innledere fra kommunal sektor og andre typer virksomheter som bruker digitalisering på ulike måter. Forskningsmiljøer og lederutviklere vil fortelle om hvordan og hvorfor ledere tar ansvar for digital utvikling.

Konferansen vil belyse hvordan digitalisering kan brukes strategisk som lederverktøy for utvikling, hvordan det jobbes med kompetanseutvikling når oppgaver endres, gevinstrealisering og kommunikasjon. På konferansen vil vi også «besøke» Århus kommune for å se hvordan de jobber. 

Program
Streaming

Den 25. september arrangeres et arbeidsverksted for 10.faktor. Dette kan du lese mer om her.

På Arbeidslivskonferansen vil du blant annet møte:

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Lasse Hansen, administrerende direktør i KS
 

Tore Hillestad, dr.oecon. fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH
Frank Baklid, digitaliseringssjef i Drammen kommune
Mia Törnblom, lederutvikler, foredragsholder og forfatter
Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør i Bærum kommune
Alexandra Beverfjord, nyhetsdirektør i NRK 
Anne Sigrun Moen, divisjonsdirektør i HR i DNB 
Urd Berntsen, seniorrådgiver i Rådmannens stab personal i Arendal kommune
Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark
Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio