Arbeidslivskonferansen 2016: Et blikk inn i framtida
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, åpnet konferansen. Arbeidslivskonferansen 2016 kan følges direkte på våre nettsider. Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen.

Arbeidslivskonferansen 2016: Et blikk inn i framtida

- Endringer i arbeidslivet skjer stadig raskere. Dette gir både muligheter og utfordringer for lederne, sier styreleder Gunn Marit Helgesen under åpningen av Arbeidslivskonferansen 2016. Ledelse med endringskraft er årets hovedtema.

Årets Arbeidsgiverkonferanse går av stabelen 28. september og Ledelse med endringskraft er årets hovedtema. 

Hensikten med konferansen er nettopp troen på at det å møtes, diskutere og få nye innsikter er viktig for å utvikle oss i rollen som ledere og å være med på å utvikle nye løsninger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun åpnet årets konferanse med å si at kommunene opplever stadig nye forventninger fra innbyggerne og at behovet for omstilling i kommunal sektor driver fram nye ledelses- og samarbeidsformer. 


- Stadig økende krav og forventninger fra innbyggerne i en stadig mer presset kommunal sektor har også ledet til økende interesse for hvordan innbyggerne selv kan bidra til å løse oppgaver og hvordan de kan medvirke i å utvikle nye effektfulle løsninger, sier Helgesen. 

 - Vi må bort fra at innbyggerne bare er passive konsumenter av kommunale tjenester, men at de også er en bidragsyter. Dette stiller store krav til oss selv, våre tankesett og holdninger, sier Helgesen. - Å legge til rette for gode endringsprosesser sammen med de ansatte er en kjerneoppgave for oss som ledere, og tillit er helt avgjørende. Det er en lederutfordring å finne den gode balansen mellom drift, utvikling og nyskaping for framtida.

- KS er kommunesektorens utviklingspartner og i dag lanseres  - Arbeidsgivermonitoren for 2016 – den viser blant annet at rådmenn mener evne til nyskaping og innovasjon er en av de største arbeidsgiverutfordringene i vår tid. Dette tar vi på alvor, derfor står innovasjon og utvikling høyt oppe på dagsorden i KS, sier Helgesen. Hun oppfordret konferansedeltakerne til å være veivisere for nyskapning og utvikling.

Arbeidsgivermonitoren - Se data for din kommune og fylkeskommune

Gjøre mer med mindre
Fremtidstenker Eirik Newth snakker om det nye arbeidslivet på konferansen:
- Vi må i fremtiden gjøre mer med mindre ressurser. Vi har allerede hentet ut mye av potensialet i den eksistende arbeidskraften. Det viktigste tiltaket videre er teknologien. Teknologien vil frigjøre arbeidskraft, ikke minst i kommunen, sier Newth. 

Kommunen produserer velferd
- Det var kommunene som startet med å bygge ut velferdsordningene i Norge. I dag er kommunen en sentral leverandør av velferd. Velferden som produseres i kommunen skjer i spenningsfeltet mellom en styringsivrig stat og en befolkning som ønsker lokalt selvstyre, sier kommunal- og moderninseringsminister Jan Tore Sanner på Arbeidslivskonferansen.
- Det er bred enighet om at vi skal ha et lokalt selvstyre i Norge. Vi mener at kommunen skal ha større frihet fordi samfunnet i større grad skal skapes og utvikles nedenfra. Politikk i Norge har i flere tiår dreid seg om litt mer til litt fler. Vi står nå overfor en litt annen virkelighet. Samtidig som oljeinntektene går ned, stiger forventningene til befolkningen. Det skaper et spenningsfelt, sier statsråden.

På arbeidslivskonferansen deltar blant andre også: 

  • Professor Eva Sørensen snakker om ny lederpraksis, når oppgaver skal løses sammen med andre på tvers i organisasjonen og med andre samfunnsaktører
  • Psykiater Finn Skårderud har betraktninger om samfunnsutviklingen og konsekvenser for enkeltindivider
  • NAV-direktør Sigrun Vågeng gir sine perspektiver på lederferdigheter som gir gjennomføringskraft i store omstillingsprosesser
  • Jan Meijsen, kommunikasjons- og innovasjonssjef i Molenwaard kommune i Nederland, snakker om kommunen som kommer hjem til deg
  • Bård Kuvaas, professor ved BI, snakker om at mindre styring og mer tillit gir endringskraft

Arbeidslivskonferansen i år ble fulltegnet og mange satt på venteliste. Allerede nå kan du melde deg på Arbeidslivskonferansen 2017 (25. - 26 september) i Oslo. Se lenken til påmelding nedenfor.

 

Finn Skårderud, psykiater og forfatter snakker om utfordringer og muligheter ved omstillinger i arbeidslivet.