Arbeidsliv i omstilling
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, åpnet Arbeidslivskonferansen 2015 med å snakke om hvordan vi skal løse det kommunale oppdraget og håndtere de raske og komplekse utfordringene. Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen

Arbeidsliv i omstilling

- Regjeringen har store forventninger til oss i kommunesektoren om å levere bærekraftige tjenester til høy kvalitet. Det krever gode og kompetente ledere i kommunesektoren, sa Gunn Marit Helgesen, under åpningen av årets arbeidslivskonferanse. 

- Vi har fått nye politiske oppdragsgivere. Kommunestyrene og fylkestingene gir oppdrag, basert på de behov i samfunnet som skal løses, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under åpningen av Arbeidslivskonferansen 2015. 

Store omstillinger
Arbeidslivskonferansen er den åttende i rekken, og temaet i år er omstilling til en ny tid. Over 300 deltakere var påmeldt til Arbeidslivskonferansen 2015.
God ledelse og kompetente ledere er avgjørende for utvikling av kvaliteten på tjenestene og for medarbeidernes motivasjon. Kommunesektoren står overfor store omstillinger og store forventninger fra innbyggerne i årene framover. Lederne har en nøkkelrolle for å møte disse utfordringene.

Høye forventninger
-Norsk økonomi er ikke lenger i en særstilling, men i en omstilling. Norsk næringsliv oppmuntres til å skape nye næringer som for eksempel grønn energi, maritim teknologi, velferdsteknologi for å sikre landet inntekter og nye arbeidsplasser. 
Regjeringen har store forventninger til oss i kommunesektoren om å levere bærekraftige tjenester til høy kvalitet, sa Helgesen.
- Ingen vet hva fremtiden bringer, heller ikke Stortinget, som legger føringer og premisser for ressursbruk, vet hva fremtiden vil bringe og hvordan vi kan forberede oss. Vi må planlegge ut fra det vi tror på og skape det samfunnet vi vil ha. Vi må bruke de ressursene vi har, og vi må bruke dem på en klok måte. 

Spille hverandre gode
- De kommunale ressursene strekker ikke til i fremtiden, kommunesektoren kan derfor ikke løse alle velferdsoppgavene alene fremover.
Det er nødvendig og hensiktsmessig å samarbeide med næringsliv, frivillige, sosiale entreprenører og innbyggere for å utvikle og levere bærekraftige tjenester. Vi må spille hverandre gode, sa Helgesen. Hun la vekt på at god ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling.

God ledelse er avgjørende
- I årene som kommer vil vi oppleve omstillinger der nye ledelses- og samarbeidsformer utvikles. Utfordringen er at forandringshastigheten aksellerer. Vi kan oppleve at den fremtid vi formulerer strategier for, endres før arbeidet med strategiene er blitt implementert. Det er ikke lenger slik virksomhetens størrelse er en stor konkurransefordel, nå er evne til fleksibilitet og innovasjon avgjørende.  God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling. Å legge til rette for gode endringsprosesser samen med de ansatte er en kjerneoppgave for lederne. Kommunereformen aktualiserer behovet for endringskompetanse, sa Gunn Marit Helgesen.

God ledelse i staten
- God ledelse i staten bidrar til at forvaltningen har gjennomføringskraft, oppnår resultater for samfunnet og har attraktive og moderne arbeidsplasser, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han la vekt på at lokale ledere må være åpne for endring for å beholde de sterke og selvstendige kommunene også i fremtiden. 
-Vi må skape en kultur for kontinuerlig fornyelse. Kommunene må tenke på hvordan de opptrer som arbeidsgivere og de må stille krav til ledernes kompetanse. Gode ledere vil legge til rette for nødvendig endring og fornyelse - både i stat og kommune!  

Rådmann i Ullensaker kommune og leder av det sentrale rådmannsutvalget til KS, Tor Arne Gangsø, stilte spørsmålet om det offentlige preget av medarbeidere som har lyst, som tør og som har energi til å tenke utenfor boksen, eller om vi preges av redsel for å gjøre feil? Han spurte om det i dagens kommunale sektor er rom for å være løsningsorientert.

På Arbeidslivskonferanse 2015 deltok også blant annet:

  • Forretningskvinne, forfatter og samfunnsdebattant Soulaima Gourani
  • Sceneinstruktør Marit Moum Aune
  • Professor ved BI - institutt for ledelse og organisasjon, Anders Dysvik

Neste års Arbeidslivskonferanse blir 28. september 2016 på Sentralen i Oslo

Styreleder Gunn Marit Helgesen og administrerende direktør Lasse Hansen i KS på årets Arbeidslivskonferanse.