Sentrale dokumenter
Illustrasjon: Bly

Sentrale dokumenter

I februar 2013 ble den første Heltidserklæringen undertegnet av KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Erklæringen er siden da fornyet to ganger, i 2015 og i 2018.


I dag har KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund markert videreføringen av samarbeidet ved å undertegne Heltidserklæringen for perioden 2018 - 2020. Foto: KS

Her finner du sentrale dokumenter. I tillegg finner du lenke til Hovedtariffavtalen og sentrale områder i Arbeidsmiljøloven.

Det store heltidsvalget 2018 Handlingsplan heltidskultur 2018 – 2020 Det store heltidsvalget 2015 Handlingsplan heltidskultur 2015 – 2017 Det store heltidsvalget 2013 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Hovedtariffavtalen Presentasjon som partene har holdt på konferanser om heltidskultur

Heltid

Se innhold