Regionale og lokale aktiviteter
Illustrasjon: Bly

Regionale og lokale aktiviteter

Mange kommuner har jobbet med deltidsproblematikken i flere år. Som følge av Heltidserklæringen er det også etablert flere fylkesvise og regionale nettverk og møteplasser.

De presentasjonene som legges ut er fra kommuner og nettverk som har kommet fram til ulike løsninger gjennom lokale prosesser, slik Heltidserklæringen legger til grunn. Sentrale parter har ikke tatt stilling til de ulike løsninger og tiltak som er valgt.

Her finner du omtale av regionale og lokale aktiviteter.

NyttBlikk- læringsnettverk for Heltidskultur Bodø vil bli heltidskommune Nytt Blikk i Rogaland Heltidskultur - Sammen om en bedre kommune Hvordan innføre heltidskultur uten å tråkke på folk?

Les hva Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjør på dette området.

Heltidsresan - När välfärden går från deltid till heltid Heltidsarbete som norm

Heltid

Se innhold