Aktuelle veiledere og verktøy
Illustrasjon: Bly

Aktuelle veiledere og verktøy

For å bistå lokale parter i arbeidet med å utvikle en heltidskultur, er det utviklet flere verktøy og veiledere til hjelp.

Filmen Tid for Heltid viser at det å utvikle en heltidskultur både er nødvendig og mulig, og at alle må dra i samme retning om vi skal lykkes. Filmen gir også eksempler på tiltak som virker.

Filmen er produsert av Sheriff film, på oppdrag fra KS. Filmen er tatt opp på Pålsetunet bo- og servicesenter i Fet kommune.

I 2015 lanserte partene i Heltidserklæringen «Det store heltidsvalget - en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur». Veilederen synliggjør hvorfor det er viktig å jobbe for en heltidskultur og hvordan gode lokale prosesser er en forutsetning for å lykkes. Veilederen skal bidra til økt kunnskap, refleksjon og inspirasjon i det lokale arbeidet.

Veileder for lokalt arbeid med heltidskultur

I 2018 lanserer partene i Heltidserklæringen «Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur» Hensikten med veilederen er å gi tips og råd om hvordan ledere og tillitsvalgte sammen kan utvikle gode lokale retningslinjer, slik Hovedtariffavtalen sier i § 2.3.1 og i vedlegg 2.

Ny veileder om lokale retningslinjer 2018

Heltidsmodellen.  Kostnader og gevinster ved redusert deltid, et veiledningshefte til regnemodell. Modellen ble utviklet av Agenda Kaupang i forbindelse med utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune».

Kostnader og gevinster ved redusert deltid

Heltid

Se innhold