Hvordan få ned sykefraværet?
15. januar 2018 arrangerer KS Agenda og KS erfaringskonferansen "Ned med sykefraværet!". Foto: Scanstock

Hvordan få ned sykefraværet?

Denne måneden arrangerer KS og KS Agenda en erfaringskonferanse om satsingen "NED med sykefraværet". Konferansen vil være nyttig for kommuner som ønsker drahjelp med å redusere sykefraværet.

KS og NAV forsterket i 2017 innsatsen for å senke sykefraværet i store kommuner med høyt sykefravær. Fra 2018 kan flere kommuner få tilbud om drahjelp i sykefraværsarbeidet.

15. januar 2018 arrangerer KS Agenda og KS en erfaringskonferanse om satsingen IA ledelse 2.0 – NED med sykefraværet.

– Hensikten med konferansen er å gi kunnskap, inspirasjon og motivasjon, slik at ledere i kommunal sektor best mulig kan fylle rollen som leder, og bidra til en varig reduksjon i fraværet, sier fungerende avdelingsleder for arbeidsgiverpolitikk i KS, Jorunn Leegaard.

Viser frem gode eksempler
Konferansen byr på oppdatert kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som fremmer god helse og lavere sykefravær. På konferansen blir det også vist frem gode og virkningsfulle eksempler på hvordan du som leder kan bidra til å holde sykefraværet nede. De tillitsvalgtes rolle og medarbeiderskap vil også settes på dagsordenen.

Konferansen vil være nyttig både for kommuner som er med i innsatsen og andre kommuner som ønsker drahjelp i sitt arbeid med å redusere sykefraværet. Forskerne som følger satsningen vil presentere sine foreløpige funn og noen kommuner vil dele sine erfaringer. KS anbefaler at ledere og tillitsvalgte deltar sammen på konferansen.

Program og påmelding til konferansen