Det store heltidsvalget
Nestleder i Norsk sykepleierforbund Solveig K. Bratseth, leder i Fagforbundet Mette Nord, administrerende direktør i KS Lasse Hansen og leder i Delta Erik Kollerud har forpliktet seg til å jobbe for en heltidskultur i kommunesektoren. 

Det store heltidsvalget

Partene i pleie- og omsorgssektoren undertegnet mandag 28. september 2015 en felleserklæring for å jobbe videre for en heltidskultur i kommunene. 

- Vi retter oppmerksomhet mot heltid fordi det gir gode gevinster for flere. Det betyr trygghet og kontinuitet for brukerne, arbeidsgiveren får utnytte arbeidskraften bedre og det gir bedre arbeidsmiljø, sier administrerende direktør Lasse Hansen.

Hansen underskrev en felleserklæring sammen med nestleder i Norsk sykepleierforbund Solveig Kopperstad Bratseth, leder i Fagforbundet Mette Nord og leder i Delta Erik Kopperud.

- Partene er enige om å forsterke arbeidet for en heltidskultur. Vi skal ikke fortelle hverandre hva vi mener er den riktige løsningen, men vi må understøtte lokale prosesser, sier Hansen.

Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, underskriver papirene. Foto: Ida Slettevoll 

Et nytt løft for heltid
- Det er et enormt behov for arbeidskraft i fremtiden. Skal vi få ungdom til å velge stillinger i pleie- og omsorgssektoren, så må vi kunne tilby faste og hele stillinger, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Siden Fagforbundet, Delta, Norsk sykepleierforbund og KS undertegnet Heltidserklæringen i 2013, er det gjort mye godt arbeid i kommuner og på arbeidsplasser for å få mer heltid. Arbeidsgivermonitoren, som viser at hele 81 prosent av kommunene og over 50 prosent av fylkeskommunene har iverksatt tiltak. Likevel opplever de liten effekt. Derfor går organisasjonene et skritt videre, og markerer ved å undertegne «Det store heltidsvalget 2015».

- Det er stas å revitalisere oppslutningen om flere heltidsstillinger, og det er ekstremt viktig at vi gjør det sammen. Det er litt som å gifte seg en gang til, sier leder i Delta Erik Kollerud før erklæringen ble underskrevet.

Godt nytt fra Oppegård
En kommune som har jobbet målrettet og langsiktig med å etablere en heltidskultur er Oppegård kommune. I 2012 fikk administrasjonen i oppdrag fra politikerne våre å se på ufrivillig deltid og Oppegård ble med i prosjektet «Sammen om en bedre kommune».

– Det vi har lært er at de ansatte må forstå og være motivert for det som skal skje. Det handler om en kulturendring som tar tid, sier prosjektleder Kristine Lund. 

Hun understreket også at det er viktig å skape en heltidskultur med arbeidstidsordninger som tar utgangspunkt i brukernes behov.