- Dette samarbeidet er viktig
Representanter for partene i arbeidslivet og statlige etater i møte om arbeidslivskriminalitet på statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

- Dette samarbeidet er viktig

Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

Toppmøtet er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. I møtet understreket statsminister Erna Solberg at arbeidslivskriminalitet har store negative ringvirkninger for samfunnet og at den må bekjempes.

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen trakk frem verdien av samarbeid i møtet.

- Dette samarbeidet mellom partene er viktig for å bekjempe arbeidslivkriminalitet.

- Det er også økt bevissthet på dette i vår sektor. Kommunene får «sin del» av utfordringene der folk havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og trenger sosialhjelp.

Kommunene er ikke etterforskere
Det er særlig som offentlige innkjøpere kommuner og fylkeskommuner har et ansvar og mulighet for å motvirke arbeidslivskriminalitet, men det er utfordrende.

- Sektoren må bruke sin innkjøpsmakt og stille nødvendig krav og forventninger til leverandørene. I tillegg må kontrakter følges opp, men innkjøperne kan ikke pålegges for omfattende oppfølgings- og kontrollforpliktelser. Kontroll må først og fremst tilligge statlige myndigheter, kommunene kan ikke være etterforskere, sa Gunn Marit Helgesen.

Samarbeid for oppfølging av kontrakter
KS samarbeider for tiden med Arbeids- og sosialdepartementet og Difi om utarbeidelse av veiledningsmateriell for oppfølging av offentlige kontrakter.        

Mulig EU-samarbeid
Kriminaliteten har internasjonale forgreninger og statsministeren har derfor tatt opp muligheten for samarbeid over landegrensene med EU-kommisjonen.

- Vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet og deltar allerede i ulike internasjonale prosjekter, sa Gunn Marit Helgesen i møtet. 

Krever effektive og sterke etater
Under møtet kom det frem at det statlige samarbeidet knyttet til A-krimsentrene har gitt resultater.  Samtidig understreket politidirektør Odd Reidar Humlegård at å utføre forebyggende tiltak, og ikke minst kontroll, krever effektive og sterke etater.