Nye samarbeidsavtaler om utviklingsarbeid
Et formål med samarbeidet er å legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot kommunesammenslåing. Foto: Ann Kristin Lindaas / KMD

Nye samarbeidsavtaler om utviklingsarbeid

KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og forhandlingssammenslutningene har inngått to nye samarbeidsavtaler rettet mot utviklingsarbeid i kommunene.

Den ene avtalen omfatter et samarbeid om oppfølgingstilbud til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen.

KS er forespurt om å ha en operativ rolle inn i dette programmet.

- Erfaring fra kommuner som tidligere har slått seg sammen viser at samarbeid med de tillitsvalgte er en forutsetning for gode prosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. KS er bedt om å ha et spesielt ansvar for den praktiske gjennomføringen, og det ser vi som en anerkjennelse av vår kompetanse, sier hun.

Avtale om tilbud til kommuner som skal slå seg sammen

KMD, KS og forhandlingssammenslutningene har også inngått en intensjonsavtale om utviklingstilbud som skal gjelde alle kommuner. Innholdet i tilbudet er ikke nærmere konkretisert. Dette skal gjøres gjennom en partssammensatt arbeidsgruppe. Tidligste oppstart for dette tilbudet er høsten 2017.

Intensjonsavtale om partsbasert utviklingstilbud til kommuner
Formålet med intensjonsavtalen er å utforme et tilbud til kommunene om bistand til lokalt utviklingsarbeid. Foto: Ann Kristin Lindaas / KMD

Bildet øverst (f.v.): Erik Kollerud (YS Kommune), Mette Nord (LO Kommune), kommunalminister Jan Tore Sanner, Erik Graff (Akademikerne Kommune), Gunn Marit Helgen (KS) og Steffen Handal (Unio).