Verktøy for å utvikle arbeidsgiverpolitikk
Med «Skodd for framtida» har KS videreutviklet og fornyet vår arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik». Illustrasjon: Sheriff film company

Verktøy for å utvikle arbeidsgiverpolitikk

Med "Skodd for framtida" ønsker KS å bidra til at kommuner og fylkeskommuner utvikler og videreutvikler sine lokale arbeidsgiverstrategier. 

KS visjon om en selvstendig og nyskapende kommunesektor kan realiseres gjennom en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Kommuner og fylkeskommuner skal være profesjonelle arbeidsgivere og attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg de beste ledere og medarbeidere. På denne måten sikrer vi utvikling og kvalitet i tjenestene.

Med «Skodd for framtida» har KS videreutviklet og fornyet vår arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik». Vi har løftet fram et oppdatert utfordringsbilde, og synligjort viktige utviklingstrekk som preger samfunnet og arbeidslivet i dag. Vi har også trukket fram noen sentrale framtidsdiskusjoner som vil kunne legge grunnlaget for en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk i kommunesektoren.

Kommuner og fylkeskommuner må selv finne løsninger ut i fra sine behov og utfordringer. Gjennom «Skodd for framtida» ønsker vi å bidra til refleksjon og gode prosesser knyttet til lokale arbeidsgiverstrategier. Som hjelpemiddel har vi utviklet et refleksjonshefte, en kortstokk og en film som vi håper vil stimulere til diskusjon.

Se film, refleksjonshefte samt e-post til bestilling av materiell i rammen under.