Arbeidsgiverstrategier

Arbeidsgiverstrategier

En arbeidsgiverstrategi konkretiserer arbeidsgiverpolitikkens målsetninger med definerte tiltak og tydelig oppfølgingsansvar. "Skodd for framtida" er et verktøy som kan bidra i arbeidet mellom lokale arbeidsgiverstrategier.  Ill.: Sheriff film company