Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk

En selvstendig og nyskapende kommunesektor kan realiseres gjennom en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Denne synliggjør de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver praktiserer overfor sine medarbeidere. Illustrasjon: Sheriff film company


Kurs og konferanser


Prosjekt