Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017

I denne utgaven av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor presenteres blant annet funn om hvordan digitalisering oppleves i et arbeidsgiverperspektiv, samt hvordan nye arbeidsmåter påvirker kompetansebehovet i sektoren.