Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017

Tirsdag 26. september lanserer KS en ny utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Her presenteres blant annet funn om hvordan digitalisering oppleves i et arbeidsgiverperspektiv, og hvordan nye arbeidsmåter påvirker kompetansebehovet i sektoren.