Analyse og statistikk

Analyse og statistikk

KS utarbeider statistikk, analyser og beregningsmodeller med utgangspunkt i lønns- og personaldata fra kommunesektoren. Bruksområde er blant annet beregninger ved lønnsoppgjør, analyse av lønns- og stillingsstruktur, sykefravær og rekrutteringsbehov.