Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving bistår helse- og omsorgstjenestene i kommunene med kunnskap og verktøy innen etisk refleksjon. Satsingen er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av KS.