Partssamarbeid om IA-avtalen

Partssamarbeid om IA-avtalen

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har lang og god tradisjon i å samarbeide om et godt og velfungerende arbeidsliv. I kommunal sektor har vi et godt og formalisert samarbeidet om å nå målene i IA-avtalen.