Her finner du KS på Arendalsuka
Vi inviterer til mange debatter under årets Arendalsuka 13.-17. august. Foto: KS

Her finner du KS på Arendalsuka

KS er hoved- eller medarrangør for 13 arrangementer under Arendalsuka i år. Her er en oversikt over hvor du finner oss.

I tillegg til programmet under, deltar vår styreleder Gunn Marit Helgesen og flere KS-ansatte i andre debatter under Arendalsuka. Se Arendalsuka for fullt program.

Mandag 13. august

Lekende lett, for alle?

08.00–09.00 (UiA-teltet)
Tema: Barn og unge, idrett, fritid
Arrangør: KS, Universitetet i Agder og Frivillighet Norge
Alle ønsker å bo i et inkluderende lokalsamfunn hvor alle barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter og lek. Hvordan kan vi sammen bidra til at alle barn og unge får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter? Les mer

Tirsdag 14. august

Gjør vi de rette tinga – eller tømmer vi pengebinga?

08.00–09.15 (Drømmeplassen)
Tema: Innovasjon, økonomi, forebygging i arbeidslivet
Arrangør: KS
Konsekvensene av å falle utenfor sosialt, helsemessig eller arbeidsmessig er store. Spesielt for den enkelte, men også for samfunnet. Forebyggende innsats er derfor en investering som gir både menneskelig og økonomisk avkastning. Likevel blir forebygging ofte taperen i budsjettkampen fordi gevinstene ikke viser seg før etter lang tid. Les mer

Dyrt, tett og trivelig?

08.30–10.00 (Clarion Hotel Tyholmen)
Tema:
Klima og miljø, byplanlegging
Arrangør: KS
Tettstedene og byene fortettes i stor fart og høye priser ekskluderer mange fra utbyggingsprosjektene. Mange barnefamilier presses ut av sentrale områder med god kollektivdekning og høy servicegrad, til områder med færre funksjoner og dårligere kollektivtilbud. Hvordan skal vi utvikle attraktive og klimavennlige tettsteder? Les mer

Den digitale kommune – best for deg?

09.30–11.00 (Arendal kino)
Tema: Digitalisering, velferdsteknologi, personvern
Arrangør: Datatilsynet, Arendalsuka og KS
Kunstig intelligens, velferdsteknologi, sosiale roboter og andre digitale muligheter kan gjøre innbyggernes hverdag enklere og velferdstjenester mer effektive. Men alt er basert på utstrakt bruk av personopplysninger. Hvordan kan kommunene utnytte disse mulighetene på en måte som ivaretar grunnleggende rettigheter for hver av oss? Les mer

Onsdag 15. august

Hvordan kan god ledelse redusere sykefraværet? 

08.00–09.15 (Drømmeplassen)
Tema: Arbeid, ledelse, sykefravær
Arrangør: KS
Hvilke utfordringer og muligheter finnes i arbeidet med å redusere sykefraværet? Hva slags ledere får til lavt fravær? Hvilke sammenhenger finner vi mellom mestringsorientert lederskap og sykefravær? KS presenterer ferske funn fra forskningen. Les mer

Offentlige anskaffelser: innovasjonsmotor 

08:30 - 09:45 (MØR biffhus)
Tema: Innovasjon, Næringsliv
Arrangør: KS, NHO, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet
Hvordan kan offentlig sektor omstille seg med de pengene de uansett skal handle for? Er det mulig å bruke anskaffelser som strategisk omstillingsverktøy? Hva er barrierene for å få til dette? Finnes det noen gode tiltak for å gjøre dette enklere, både for virksomhet og leverandør? Les mer

Torsdag 16. august

Digitalisering i læringslivet – fra teknologistyrte behov til behovsstyrt teknologi

08.00–09.00 (Drømmeplassen)
Tema: Digitalisering, ny teknologi i skolen
Arrangør: KS
Hvilke premisser legges til grunn for vurderingen av behovet for å bruke tid og penger på nye, digitale produkter? Og aller viktigst: Lærer elevene mer? Les mer

Er mer helgearbeid løsningen for mer heltid?

11.00–13.00 (Clarion Hotel Tyholmen):
Tema: Arbeid, heltid/deltid
Arrangør: KS
Alle er enige om at vi må utvikle en heltidskultur for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Uenigheten handler om hvordan. Mange peker på at helgearbeid er nøkkelen, men den diskusjonen skaper fort konflikt. Hvordan skal vi komme frem til gode løsninger uten å bli sittende fast i uenighetene? Les mer

Er velferdsstaten truet av private aktører?

13.30– 15.00 (Store Torungen, Arendal kultur- og rådhus)
Tema: Politikk, næringsliv
Arrangør: KS, LO, HNO, Unio og Arendalsuka
Venstresida sier private aktører truer velferdsstaten. Høyresida sier den er et supplement, og sikrer den. Hvem har rett? Svaret får du kanskje i denne debatten. Les mer

Samskaping og innovasjon i det boligsosiale

15.30–16.45 (Husbanken)
Tema: Sosial innovasjon, velferdsteknologi, boligpolitikk 
Arrangør: KS, Husbanken og Universitetet i Sørøst-Norge
Sosial innovasjon gir nye løsninger på boligutfordringer. Hva gjør dette mulig? To spennende innovasjonsprosjekter, samskapingsprosjektet «En U-sving til bedre bolig i Larvik» og Asker Velferdslab blir presentert. Les mer

Hvem er best på kultur – kommunene eller staten?

18.45–20.00 (Arendal gamle rådhus)
Tema: Kulturpolitikk
Arrangør: KS og Norsk kulturforum (NOKU)
Kunst- og kulturlivet står ovenfor store omstillinger i årene fremover. Strukturendringer, oppgaveoverføringer til fylkeskommunene og arbeidet med ny kulturmelding vil legge premisser for framtidas kulturpolitikk. Hva skal kommunesektorens rolle i den nasjonale kulturpolitikken være? Les mer

Fredag 17. august

KS Ung: Eureka kompetanse

09.00–15.00 (Datarommet)
Tema: Ung
Arrangør: KS
Under Arendalsuka inviteres skoleklasser til å spille «Snasen». Her skal de være rådmenn/administrasjonssjef i den fiktive kommunen Snasen og ta viktige beslutninger for kommunen. 

De nye fylkeskommunene – nytt liv eller langsom død?

09.00–10.30 (Store Turungen, Arendal kultur- og rådhus)
Tema: Politikk, regionreform
Arrangør:Arendalsuka og KS
De nye regionene – blir de kraftsentre? Et ekspertutvalg har forslått å flytte mange unge oppgaver over fra staten til de nye, større fylkeskommunene. Forslagene har høstet både begeistring og raseri, og vi får begge deler denne morgenen. Stortinget skal behandle saken i høst og de viktigste aktørene møter du her. Les mer