Stor interesse for seminar om midlertidige ansettelser
Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, forskningsleder hos Fafo, Kristin Alsos, forhandlingsleder/personalrådgiver Ulf Rønholt Nilsen i Kristiansand og personalsjef i Bykle kommune, Liv Hilde Holm.

Stor interesse for seminar om midlertidige ansettelser

Over 60 personer hadde møtt opp på frokostseminar for å få presentert de ferske funnene i rapporten om midlertidige ansettelser i kommunesektoren.

Fafo har på oppdrag fra KS undersøkt hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har med endringene og hvordan disse påvirker rekrutteringsstrategiene i kommunesektoren. Resultatene er sammenfattet i FoU-prosjektet "Bare plunder og heft - om midlertidige ansettelser og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor".
Forskningsleder hos Fafo, Kristin Alsos, la fram funnene på KS` frokostseminar om midlertidige ansettelser i kommunesektoren under Arendalsuka. Hun sa at nesten ingen kommuner har benyttet seg av den nye regelen.

Les om funnene i Fafo-rapporten her


Det var stor oppslutning på frokostseminaret. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

- Kommunene bruker ikke hjemmelen
Det er to år siden regjeringen endret arbeidsmiljøloven. Endringene ga blant annet en generell adgang til å ansette folk midlertidig i inntil tolv måneder.

– Bestemmelsen har i hovedsak ikke blitt brukt i det hele tatt. Så man kan si at hjemmelen har liten eller ingen betydning for Kommune-Norge, sa Alsos. - Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser brukes i svært liten grad i kommunal sektor. Dette skyldes både politiske og administrative beslutninger om at det ikke er ønskelig, eller nødvendig, å ansette personer på denne bestemmelsen.

Ønsket å belyse konsekvensene
- KS ønsker at faste stillinger og heltid skal være hovedregelen i kommunal sektor, sa direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, som ønsket velkommen og innledet på frokostseminaret. - De siste årene har Stortinget vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som har fått konsekvenser for kommunenes ansettelsespolitikkArbeidsgiverne har fått mer fleksibilitet gjennom innføring av en generell adgang til midlertidig tilsetting. KS har ønsket å få belyst ulike arbeidsgiverpolitiske konsekvenser av endringene i kommunal sektor, og det har vi fått i denne rapporten.


Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Fikk høre fra kommunene
På frokostmøtet fikk tilhørerne en statusoppdatering av hvordan kommuner har valgt å benytte seg av endringene som ble gjennomført. Både personalsjef i Bykle kommune Liv Hilde Holm og forhandlingsleder/personalrådgiver Ulf Rønholt Nilsen i Kristiansand kommune fortalte på frokostmøte om sine erfaringer med de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
-  Jeg synes at denne rapporten får frem noen av de konsekvensene som denne loven har for oss i kommunene, sa Rønholt Nilsen.

Den nye rapporten var også tema på Politisk kvarter hos NRK den samme morgenen