Spis frokost med KS
Inkluderende lokalsamfunn, midlertidige ansettelser i kommunal sektor og smartbyutvikling står på agendaen når KS inviterer til gratis frokostseminar under Arendalsuka. Foto: Pixabay

Spis frokost med KS

KS arrangerer tre frokostseminarer under Arendalsuka. Tirsdag, onsdag og torsdag blir det frokost med faglig påfyll på kafeen Drømmeplassen fra kl. 08.00.

Frokostseminarene vil belyse tre ulike temaer. Alle seminarene har foredragsholdere og innledere med høy faglig kompetanse på sine områder. Inkluderende lokalsamfunn, midlertidige ansettelser i kommunal sektor og smartbyutvikling står på agendaen. Seminarene er gratis og åpne for alle. Velkommen til frokostservering med nogo attåt!

Tirsdag:
Hvordan kan vi sammen skape inkluderende lokalsamfunn for alle?
Alle vil bo i inkluderende og velfungerende lokalsamfunn – hvor kommunene sammen med frivilligheten mobiliserer for gode lokale fellesskap. Hvordan kan kommunen og frivilligheten jobbe best sammen for å lykkes med dette? Hvordan kan vi sammen  skape disse gode og inkluderende lokalsamfunnene?

Les mer om arrangementet her:

Onsdag:
Midlertidige ansettelser i kommunal sektor - hva har skjedd?

Det har skjedd endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse de siste årene. Men hva har  egentlig skjedd i kommuner og fylkeskommuner?

I juni 2015 ble det gjort endringer i Arbeidsmiljøloven. Blant annet er det gitt rett til å ansette personer midlertidig i inntil 12 måneder uten noen begrunnelse. Fireårsregelen (for rett til fast stilling) er blitt til en tre- og en fireårsregel.

KS har ønsket å få belyst ulike arbeidsgiverpolitiske konsekvenser av disse endringene i kommunal sektor. På dette frokostmøtet presenteres ferske funn fra prosjektet «Bare plunder og heft. Kommunal sektors erfaringer med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag og deltidsansattes rett til utvidet stilling». 

Prosjektet gir svar på hvordan kommuner og fylkeskommuner håndterer de ulike bestemmelsene, om det har blitt mer eller mindre komplekst for arbeidsgiver å holde seg innenfor lovverket, og om lovendringene har fått konsekvenser for tilsettingsform.

På frokostmøtet får vi en statusoppdatering av hvordan kommuner har valgt å benytte seg av endringene som ble gjennomført.

Les mer om arrangementet her:

Torsdag:
Hvordan bli en Smart City? - Om smartbyutvikling i lokalsamfunn

Hvordan kan vi sammen utvikle sterke, fremtidsrettede og bærekraftige lokalsamfunn?

Gjesdal kommune i Rogaland har valgt Smartbykonseptet for utvikling av kommunesenteret Ålgård. Ålgård skal bli grønt, urbant, sosialt, profitabelt og spennende for innbyggerne, næringsdrivende og tilreisende.

Gjesdal kommune har vedtatt at de skal være smarte. Flere kommuner har allerede vært på besøk for å lære av dem. Til dette frokostmøtet kommer ordfører Frode Fjeldsbø for å inspirere andre lokalsamfunn til å tenke i samme retning.

Hva er en Smart City? Det handler egentlig om å planlegge og organisere kommunen og samfunnet på en bærekraftig måte.

- Vi vil lage noe som holder seg slik at vi kan gi fra oss noe bedre til dem som kommer etter oss enn det vi fikk selv, sier ordføreren.

Les mer om arrangementet her: