Ikke akkurat City, men veldig Smart
Spesialrådgiver i KS Rune Kloster Tvedt ønsket velkommen til KS' tredje frokostseminar på Arendalsuka. Ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø (Ap) i bakgrunnen. Foto: KS

Ikke akkurat City, men veldig Smart

Ålgård sentrum i Gjesdal kommune viser at man slett ikke trenger å være stor for å være Smart City. Derimot trenger man vilje, ideer og trådløst nett.

Det siste av tre frokostmøter KS arrangerte under årets Arendalsuke, handlet om lokal samfunnsutvikling. Om lag 45 interesserte hadde møtt opp på den lille caféen Drømmeplassen klokken åtte torsdag morgen for å høre på og la seg inspirere av ordføreren i Gjesdal, Frode Fjeldsbø. Gjesdal, eller rettere sagt Ålgård sentrum, er en del av Smart City-konseptet.

Smart City er «et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomisk, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper» (sitert fra hjemmesiden til Smart City Norge).

- Gjesdal kommune er attraktiv for næringslivet, men en utredning Telemarksforskning gjorde for oss viste at vi ikke framstod som like attraktiv for innbyggerne. Det ville vi gjøre noe med, sa Fjeldsbø.

- Ålgård var som en smultring, mye rundt og ingenting i midten. Nå fyller vi midten med næringsetableringer, fellesarealer og boliger.

Gjesdal kommune har brukt mer enn 100 millioner kroner på flomsikre veier, det bygges en kanal inn mot sentrum og et nytt torg som skal være ferdigstilt i slutten av dette året. Et godt, trådløst nett er på plass i sentrum. Ordføreren er trygg på at både politikere og innbyggere vil være stolte av resultatet – og på at investeringene vil lønne seg for kommunen.

- Dette handler for en stor del om løsninger som er helt nødvendige, uavhengig av Smart City: Energieffektive løsninger er fornuftig og nødvendig. Økonomisk bærekraft er opplagt fornuftig. Og innbyggermedvirkning, å gi demokratiet en puls mellom valgene, er også opplagt viktig, sa Fjeldsbø.

- Men til sammen er dette Smart City. Og vi trenger å være en del av denne bevegelsen for å lykkes, det gir oss støtte og samarbeidsmuligheter vil ellers ikke ville hatt, sa Frode Fjeldsbø.