Hvis all politikk er lokal, hvorfor skal all makt være i Oslo?
KS har sitt hovedarrangement kl. 10.00 på Kulturhuset i Arendal. Anne Grosvold leder oss gjennom en drøy formiddagstime med samtale, diskusjon og musikalske bidrag. Foto: Scanstock

Hvis all politikk er lokal, hvorfor skal all makt være i Oslo?

Det er gjerne Tip O’Neill, legendarisk amerikansk kongressrepresentant gjennom 40 år, som krediteres utsagnet: All politics is local.

Uansett hvem som først slo det fast, inneholder det en dyp innsikt i hva som skaper tillit hos velgerne, hva som skal til for å bli valgt: Du må kjenne innbyggernes hverdag og forstå deres behov.

Se opptak av arrangementet her

«Avgjørelser skal tas så nært som mulig dem det angår», «beslutninger skal fattes på lavest mulige nivå» og lignende setninger finnes i nesten alle partiprogrammer i Norge, ganske sikkert basert på den samme innsikt.

Men det er i programmene. Hva med virkeligheten?

Simon Parker har vært leder for den britiske tenketanken New Local Government Network (NLGN), i dag er han strategidirektør i Redbridge, en kommune i London. I 2015 ga han ut boka «Taking power back» med undertittel «putting people in charge of politics». Her påviser han – ett år før Brexit-vedtaket – at Storbritannia, og særlig England, er blitt Europas mest sentralstyrte land, der det lokale demokratiet systematisk er blitt bygget ned over tiår, og makten i stadig større grad er flyttet til Westminster og London.

Kanskje ligger en viktig årsak til den avmakts- og avstandsfølelsen mange har forklart Brexit med akkurat her?

Nasjonal overstyring av lokaldemokratiet i Storbritannia har alltid vært begrunnet med rettferdighet og likhet. Hvor du bor, skal ikke bestemme hvilke tjenester du skal motta. 

Resultatet er, ifølge Parker, at Storbritannia er blitt Europas mest sentralstyrte land. Problemet er at samtidig som dette har skjedd, har ulikhetene økt mer enn i de aller fleste land: «If the goal is a fairer nation, central control is doing a lousy job of delivering it”.  

KS og Arendalsuka inviterer til et litt annerledes politisk arrangement. Vi skal diskutere politikk, naturligvis. Men vi skal ikke diskutere hvem som sa hva når og hvem som vil bevilge mest og hvorfor og hva de andre lovet i fjor og hva de gjorde i år og hva de kommer til å gjøre neste år.

Derimot skal vi diskutere hvordan demokratiet vårt faktisk virker. Hvordan skaper vi gode samfunn, hvordan sikrer vi best mulig velferd? Hvordan står det til med forholdet mellom styrende og styrte her hjemme? Er det helt sikkert at nasjonal styring og kontroll virker helt annerledes i Norge enn i Simon Parkers England?

Anne Grosvold leder oss gjennom en drøy formiddagstime med samtale, diskusjon og musikalske bidrag.

I tillegg til Simon Parker, møter du:

Jan Tore Sanner, kommunal og moderniseringsminister
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen
Bård Vegar Solhjell, avtroppende stortingsrepresentant og forfatter av boka «Uro»
Halvard Vike, professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge

De musikalske bidragene besørges av Lars Andreas Haug og Camilla Susann Haug

Tid: Tirsdag 15. august kl. 10

Sted: Kulturhuset, Arendal

Arrangementet er et samarbeid mellom Arendalsuka og KS, og inngår i hovedprogrammet for Arendalsuka 2017.