Frivilligheten + kommunen = bedre inkludering
Avdelingsdirektør i KS Frode Lindtvedt (foran) med Eugene Guribye fra Agderforskning, daglig leder Ingunn Lyngset Holme i Kirkens Ungdomsprosjekt KUP i Kristiansand og varaordfører i Arendal kommune Terje Eikin. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Frivilligheten + kommunen = bedre inkludering

- Vi lykkes med å skape engasjerte og inkluderende lokalsamfunn når vi finner nøkkelen til hvordan kommunene og frivilligheten kan jobbe tett sammen, sa avdelingsdirektør i KS Frode Lindtvedt på KS' frokostseminar under Arendalsuka.

Lindtvedt påpekte at mange kommuner allerede har lykkes og er godt i gang med dette samarbeidet med frivilligheten rundt i landet.

På dagens frokostseminar i Arendal ble det diskutert hvordan kommunene og frivilligheten sammen kan mobilisere for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Engasjerte lokalsamfunn der innbyggerne blir invitert inn til å delta, ikke bare til å motta hjelp.

Over 80 personer møtte opp på arrangementet som KS, Frivillighet Norge og Universitetet i Agder samarbeidet om. Det var lange køer og flere sto utenfor for å høre på KS' første frokostseminar. Paneldeltakerne fra organisasjonene la alle vekt på betydningen av det gode samarbeidet lokalt for å kunne skape inkluderende og velfungerende lokalsamfunn.  

Frode Lindtvedt er avdelingsdirektør for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

- Dra lasset sammen
Forsker Eugene Guribye fra Agderforskning, varaordfører i Arendal kommune Terje Eikin og daglig leder Ingunn Lyngset Holme i Kirkens Ungdomsprosjekt KUP i Kristiansand var invitert for å belyse, debattere og dele konkrete eksempler.

- Vi ser at når mange aktører kommer sammen og bidrar med sin kompetanse og ressurser kan de utfylle hverandre og gjøre en mer omfattende innsats, sa Eugene Guribye.

Han pekte til Danmark der prosjektet «Kommune 3.0» jobber for at innbyggerne skal være aktive medborgere som bidrar med sine ressurser og at velferd ikke bare er noe man får, men også gir. Guribye mente at kommunen må bli en tilrettelegger for det lokale engasjementet og ta mer styring for å lykkes med organisering av det frivillige arbeidet.

Inkluderende lokalmiljø
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge la vekt på at frivillige ildsjeler, lag og foreninger både kan og vil bidra mer til å skape aktive og inkluderende lokalmiljø.

- Helhetlig frivillighetspolitikk og god tilrettelegging kan utløse mer ressurser og mer aktivitet for flere innbyggere i kommunen, sa han.


Det var mange som ville spise frokost med KS tirsdag. Over 80 personer deltok. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Byr på «noe mer»
Instituttleder Siri Håvås Haugland fra Universitetet i Agder sa at det norske velferdssamfunnet har mange gode offentlig ordninger og tilbud som er med på å legge til rette for inkluderende lokalsamfunn for alle.

- Likevel byr frivilligheten på «noe mer» som utfyller det offentlige tilbudet. Frivillig arbeid spiller en viktig rolle for å gi folk mulighet til å høre til og bli inkludert. Ikke minst gir frivillig arbeid en meningsfull mulighet for borgerne selv å bidra med noe for andre.

 

Være tydelig
Varaordfører Terje Eikin i Arendal kommune sa at kommunen må legg til rette for at frivillige organisasjoner på en enkel måte kan hjelpe andre mennesker. Han tror at mange vil bidra til å skape et inkluderende lokalmiljø hvis kommunene legger til rette slik at det blir lett å bidra.

- Kommunene må også være tydelige på sine behov når de samarbeider med det frivillige.   

Ingunn Lyngset Holme i Kirkens Ungdomsprosjekt understreket av relasjoner er viktie og at frivilligheten bidrar med omsorg,  kjærlighet og bygger viktige relasjoner mellom mennesker.