Andre arrangementer KS deltar på
Nestleder i KS, Mette Gundersen, deltar i år på et seminar der det skal diskuteres hvordan man kan ha en aktiv og meningfull tilværelse med demens.

Andre arrangementer KS deltar på

I tillegg til ett eget hovedarrangement, tre frokostseminar og ett lunsjseminar deltar KS på en del andre arrangementer under Arendalsuka. Oversikten får du her.

KS deltar under årets Arendalsuke med ett hovedarrangement, tre frokostseminar og ett lunsjseminar. Under finner du oversikten over hva KS deltar på i tillegg til dette:

Tirsdag 15. august: 
Kl. 08.30-09.30: Debatt: Ny lov om mobbing - får jeg det bedre nå? Avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug, deltar.
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 12.00-13.00: Debatt: Hva skjer når ansatte trår feil og mister autorisasjonen? Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, deltar. 
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 14.00-14.50: Debatt: Er det bare flaks som gjør at noen blir integrert? Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, deltar. 
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 19.00-20.30: Debatt: Partnerskap mot mobbing: Hvem mobber i barnehagen? Avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug, deltar. 
Les mer om arrangementet her: 

Torsdag 17. august: 
Kl. 08.00-10.00: Frokostseminar: En aktiv og meningsfull hverdag med demens. Nestleder i KS, Mette Gundersen, deltar.
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 11.00-12.00: Samtale: Et Columbi egg for folkehelsa og velferdssamfunnet. Nestleder i KS, Mette Gundersen, deltar.
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 13.30-15.00: Debatt: Radikalisering og forebygging - hvem tar ansvaret? Spesialrådgiver i KS, Yngve Carlsson, deltar. 
Les mer om arrangementet her: 

Kl. 14.00-16.00: Debatt: Det mørke arbeidslivet. Områdedirektør i KS, Tor Arne Gangsø, deltar. 
Les mer om arrangementet her: