KS´ Folkevalgtprogram

Verdiskaping med natur og kultur

11.01.2018

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Reviderte veiledere for folkevalgte

20.11.2017

KS har nå revidert de to veilederne for folkevalgte «Håndbok for ordførere» og «Møtet er satt».

Fokus på folkevalgt lederskap og engasjement

29.06.2017

KS utvikler nytt folkevalgtprogram med fokus på politisk ledelse. Kommunestyret i Austrheim i Hordaland ble nummer to som fikk teste nyvinningen.

Skreddersydde folkevalgtdager

08.03.2017

Har dere behov for å diskutere hvordan dere best kan fylle rollene som folkevalgt, eller samspillet med administrasjonen? Eller ønsker dere å gå nærmere inn i skoleeierrollen eller kommuneøkonomien? KS kan skreddersy for alle behov.

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

17.02.2017

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

01.11.2016

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr nå en fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering

05.09.2016

KS har nå utarbeidet et nytt idéhefte som har fått navnet "Fra utenforskap til inkludering". Eksemplene kan gi inspirasjon og tips til kommuner om hvordan forhindre utenforskap.

Rekordstor deltakelse i Folkevalgtprogrammet

27.06.2016

Aldri tidligere har så mange deltatt på KS' Folkevalgtprogram. Mer enn 430 kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg (i Oslo) har gjennomført programmet. Det utgjør 93 pst av alle kollegiale organer som er målgruppen for programmet.

Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

26.06.2016

Her finner du hvem du skal kontakte om du har spørsmål eller ønsker en folkevalgtdag.

Folkevalgtdager

17.06.2016

De fleste kommunestyrer og fylkesting har nå gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle

04.02.2016

I henhold til Kommuneloven er det kommunestyret og fylkestinget som er øverste ansvarlige arbeidsgiver. Folkevalgte har derfor en viktig arbeidsgiverrolle for hele organisasjonen, inkludert rådmannen.

Folkevalgtgeneralen

09.11.2015

Dag Henrik Sandbakken er ansvarlig for Folkevalgtprogrammet i KS og har et råd til de 11.000 nye folkevalgte i Norge: Kom deg opp på talerstolen!

Folkevalgtopplæring med Frank

09.11.2015

- Kommunestyrene bør ha mot til å gjeninnføre politikerprivilegier, sier valgforsker Frank Aarebrot. I det nye Kommunespeilet diskuterer han folkevalgtrollen, kommer med tips til nye folkevalgte og sparker bak til lokale og nasjonale politikere. 

Råd ved valg av kontrollutvalg

08.10.2015

I en kommende rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar som PwC har utarbeidet på bestilling fra KS rådes kommunestyrene og fylkestingene blant annet til å velge flere enn minimumskravet på tre medlemmer til kontrollutvalget.

Case til refleksjon

17.09.2015

I rollen som folkevalgt vil du kunne oppleve situasjoner som utfordrer etikken. Det kan være situasjoner hvor svaret ikke er åpenbart, og hvor det er behov for diskusjon. Her er det samlet noen case som utgangspunkt for refleksjon.  

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg

15.09.2015

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal nå konstituere seg. KS har utarbeidet et regneark som hjelper dere med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Filmer om viktige tema i KS Folkevalgtprogram 2015-2019

10.09.2015

For å understøtte viktige tema i boka Tillit har KS laget noen filmer som inngår i kjerneprogrammet. Her møter du først og fremst et panel med folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, men også «mannen i gata», en forsker med flere.

Møtet er satt!

08.09.2015

KS sitt hefte om møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk! 

Håndbok for ordførere

08.09.2015

Et oppslagsverk for ordførere, fylkesordførere og varaordførere. 

KS Folkevalgtprogram 2015-2019

18.08.2015

Den digitale versjonen av boka «Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen» er nå tilgjengelig. Det er også laget et tilleggshefte til folkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme. 

Samling for prosessveiledere og koordinatorer

14.08.2015

Intern samling for prosessveiledere og koordinatorer i KS sitt folkevalgtprogram finner sted 19.-20.august 2015.

Prosessveiledere

23.05.2015

Prosessveiledere i KS Folkevalgtprogrammet 2015-2019 

Koordinatorer i KS Folkevalgtprogrammet 2015-2019

23.05.2015

Regionvis oversikt over koordinatorene i KS Folkevalgtprogrammet 2015-2019 

Om KS Folkevalgtprogram

23.05.2015

Alle kommuner og fylkeskommuner tilbys etter valget inntil fire dager med gratis folkevalgtprogram. De to første dagene – kjerneprogrammet – gjennomføres fortrinnsvis så tidlig som mulig etter valget. 

Tillit - håndbok i det å være folkevalgt

20.03.2015

Det nye folkevalgtprogrammet er nå i støpeskjeen. Det skal være ferdig i god tid før valget. Alle som blir folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner etter valget i september, vil få dager etter valget få tilsendt ei bok om det å være folkevalgt. 

Økonomiske vilkår for folkevalgte

04.11.2013

KS har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for kommuner og fylkeskommuner når det skal fastsette de økonomiske rammebetingelsene for folkevalgte.