Kommunalpolitisk toppmøte 2019

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

I 2019 feirer vi 100 år med allmenn stemmerett, og over 10.000 representanter skal i september velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting. KS inviterer til en dag i lokaldemokratiets tegn på Kommunalpolitisk toppmøte 2019.

«TROLL I ORD»

06.12.2018

Tillit og frie, demokratiske valg er umistelige verdier for et samfunn. Innbyggere i mange land uttrykker økt mistillit til viktige institusjoner. Hvordan påvirkes vi i Norge av denne utviklingen? Snakker vi så mye om mistillit at det går troll i ord?

Rammestyring i prinsipp og praksis

06.12.2018

By- og regionforskningsinstituttet NIBR gjennomfører nå prosjektet Rammestyring i prinsipp og praksis: omfang og effekter av statens styring av kommunene. Dette skjer på oppdrag fra KS og med delfinansiering fra KMD.

2019 - Et år i lokaldemokratiets tegn

06.12.2018

I 2019 feirer vi 100 år med allmenn stemmerett, og over 10.000 representanter skal i september velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting. KS inviterer til en dag i lokaldemokratiets tegn på Kommunalpolitisk toppmøte 2019.

Praktisk informasjon

03.12.2018

Her finner du praktisk informasjon om Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøtet 2019.