Opptak fra Kommunalpolitisk toppmøte
Kommunalpolitisk toppmøte 2018.

Opptak fra Kommunalpolitisk toppmøte

Her kan du se opptak fra Kommunalpolitisk toppmøte 2018.

Anne Grosvolds innledning til Kommunalpolitisk toppmøte 2018 Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, ønsker velkommen til KPT 2018 Når makten og kapitalen konsentreres til store multinasjonale selskaper – hva skjer da? Silvija Seres, matematiker og teknologiekspert Hvilke muligheter og utfordringer gir digitaliseringen våre nordiske demokratier? Dagfinn Høybråten, generalsekretær Nordisk ministerråd .... og hvordan påvirkes demokratiet i Bergen? Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen Samtale med Seres, Høybråten og Persen Vil digitalisering gjøre nye strukturreformer unødvendig? Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Vil digitalisering gjøre nye strukturreformer unødvendig? Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakkmo Fylkesordfører Tore O. Sandvik Debatt Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen Når digitaliseringen endrer samfunnet blir gapet enda større for de som faller utenfor. Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur, Universitetet i Bergen Hvordan skal vi hindre digitalt utenforskap? Samtale med student Ali Al-Jabri, pensjonist Agnete Tjærandsen, ordfører i Nordkapp Kristina Hansen og fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen Digitalisering – mulighet og ulikhet Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet "Fremad marsj (retning kommer senere)!". Om politisk lederskap Are Vegard Haug, forskningsleder Nova Hva mener vi når vi snakker om digital kompetanse – hvilken kompetanse trenger vi fremover? Olve Molvik, digitaliseringssjef Stavanger kommune Debatt Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø Robert Steen, finansbyråd i Oslo Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund Kirsten Helen Myren, ordfører i Vegårshei Norges framgang skapes lokalt Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Hvordan kan stat og kommunesektor samhandle om digitaliseringsprosjekter? Torill Eidsheim, stortingsrepresentant Debatt Torill Eidsheim, stortingsrepresentant (H) Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen Johan Vasara (Ap), ordfører i Kautokeino Hvordan får vi med oss alle innbyggerne, uavhengig av bakgrunn, alder og bosted? Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen