På oppløpet til Kommunalpolitisk toppmøte
Sandbakken har mål om å skape en felles stolthet over alt det flotte og nyskapende kommunesektoren har fått til på digitaliseringsområdet når han tirsdag drar i gang Kommunalpolitisk toppmøte. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

På oppløpet til Kommunalpolitisk toppmøte

Prosjektleder Dag-Henrik Sandbakken er klar til å ta imot flere statsråder, Jonas Gahr Støre og 600 av landets kommunale toppledere. Det er tid for Kommunalpolitisk toppmøte, denne gang med tittelen «Ingen grunn til panikk».

Opprinnelig skulle statsministeren deltatt på toppmøtet. De siste dagers usikkerhet rundt regjeringen har blitt et ekstra og uforutsett spenningsmoment for prosjektleder Sandbakken. Blir det endringer i programmet, er han rustet til å håndtere den situasjonen også. Dagen før dagen ser det uansett ut til at flere statsråder og Jonas Gahr Støre kommer som planlagt.

Dag-Henrik Sandbakken (60) har lang erfaring som leder for det årlige prestisjearrangementet i KS. Når han inntar førersetet og begynner reisen mot neste kommunalpolitiske toppmøte, ja, da vet han godt hva han vil: Skape en utenom det vanlige god opplevelse for alle som er til stede. Det skal være viktig, nyttig og hyggelig å delta på toppmøtet. Hver gang. Sandbakken kjenner godt til gjestenes forventninger. Han var ordfører i Tynset i mange år. Deretter ble han statssekretær i Kommunaldepartementet og så kom han til KS i 2013.

- Det er fascinerende å komme fra lokalpolitikken og så få dukke ned i tunge, faglige spørsmål som man igjen kan bygge ny politikk på, sier Sandbakken. Han sikter spesielt til rammene for kommuneøkonomien og lokaldemokratiet som han har jobbet mye med.  Sandbakken kalles gjerne folkevalgtgeneralen i KS. Det er han som har ansvar for opplæringsprogrammet KS tilbyr for at lokalt folkevalgte skal føle seg trygge og gode i den svært krevende rollen som lokalpolitiker. Kommunalpolitisk toppmøte skal bidra til det samme. Her møtes kolleger fra hele landet, det deles kunnskap og det knyttes kontakter. Slik bygger man det sterke, norske lokaldemokratiet.

- Når jeg skal peke ut hvem jeg har lært mest av gjennom jobben, så er det alltid lokalpolitikerne jeg holder fram. I Norge er det et fantastisk engasjement fra folk som bruker store deler av fritiden sin i kommunestyrer og fylkesting. Jeg tror ikke innbyggerne er klar over hvor mye deres folkevalgte legger inn av kunnskap og innsats. Folkevalgte som er genuint opptatt av samfunnsutviklingen og lokalmiljøet, sier Sandbakken begeistret.

Valg av tema for toppmøtet er en kontinuerlig prosess i KS. Så snart ett arrangement er over, begynner letingen etter det neste som gjør dette til kommunale lederes viktigste møteplass. I år var bestillingen spesielt krevende, mener Sandbakken. Mange har hatt digitalisering på programmet det siste året. Sandbakkens oppgave denne gangen er å gjøre digitalisering synlig som et virkemiddel for god samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne. Det utgangspunktet er han så langt alene om.

Se bilder fra Kommunalpolitisk toppmøte her

- Vi har jobbet mye for å sette sammen et program som favner mangfoldet blant deltakerne, både faglig og politisk. Kommunesektoren er slettes ingen sinke i digitaliseringsarbeidet, slik mange prøver å fremstille oss. Derfor har vi lagt vekt på å vise fram det beste som skjer der ute. Mange har vist politisk mot for å få til endring og har tatt betydelig risiko for å gjøre visjon til virkelighet. Vi håper disse eksemplene kan være til inspirasjon for alle, sier Sandbakken.

Sandbakken har mål om å skape en felles stolthet over alt det flotte og nyskapende kommunesektoren har fått til på digitaliseringsområdet. Samtidig legger han stor vekt på at dyktige innledere, gode debatter og kloke samtaler vil vise vei og gi retning for fremtiden. Det er altså «Ingen grunn til panikk».