Kommunalpolitisk toppmøte og rådmannssamling
Kommunalpolitisk toppmøte 2018. Illustrasjon: Trigger

Kommunalpolitisk toppmøte og rådmannssamling

Årets viktigste møteplass for kommunale ledere, Kommunalpolitisk toppmøte, arrangeres i Oslo 20. mars 2018. Rådmannssamlingen arrangeres på samme sted dagen etter.

«Ingen grunn til panikk» handler om digitalisering. Ikke om roboter, automatisering eller koding, men om innbyggerne.

Vi spør hvordan digitaliseringen kan bidra til bedre innbyggermedvirkning, bedre kommunale tjenester og bedre samfunnsutvikling, men også om hvordan digitaliseringen påvirker kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Vi vil også reise de kritiske spørsmålene: Hvordan kan vi sørge for at det er folkevalgte politikere som styrer utviklingen, og ikke lederne i de multinasjonale selskapene som Google, Facebook eller Amazon?

Til å være med å gi oss kunnskap, inspirasjon og engasjement kommer blant andre kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, forskningsleder ved NOVA, Are Vegard Haug, ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, og mange flere. Innlederne og deltakerne skal alle bidra til at en samlet kommunal sektor møter framtiden på en troverdig måte, med relevante løsninger, et stort engasjement og som en samlet sektor!

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap