Hva skjer når kommunen får fire milliarder på bok?
Foto: Flickr

Hva skjer når kommunen får fire milliarder på bok?

Roeng kalles «den omvendte Terra-kommunen» og er på mange måter historien om Norge. Når kommunekassa en dag viser fire milliarder, hva skjer med oss da?

Skaperne fra serien Lillyhammer kommer i mars med en ny serie om den lille innlandskommunen Roeng der ordfører Tom Eide ser dystert på fremtiden, eller lettere sagt kommunebudsjettet. Enda et år med budsjettunderskudd. Men situasjonen blir annerledes når kommunen tjener fire milliarder kroner på aksjespekulasjon på Wall Street.

Naturlig vis får både Fylkesmannen og Kommunaldepartementet nyss i dette og vil undersøke lovligheten av den økonomiske driften og brudd på egne finansforskrifter i Roeng, og det blir et kappløp med tiden for å få brukt opp de inntjente milliardene.

Ordfører Tom Eide er invitert til Kommunalpolitisk toppmøte, kanskje han kan fortelle hvordan kommunesektoren kan bli mer innovativ?

Serien har premiere på TV fredag 2.mars klokka 21.35.

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap