Gode råd om gevinstrealisering
Den britiske konsulenten Stephen Jenner mener mange gjør gevinstrealisering unødig omstendelig. Møt han under rådmannssamlingen 21. mars. Foto: Privat

Gode råd om gevinstrealisering

Over halvparten av prosjekter i offentlig sektor leverer ikke resultater som forventet. Under rådmannssamlingen 21. mars kommer en av autoritetene på gevinstrealisering med råd om hvordan en kan hente ut gevinster.

I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017 svarer nærmere to av tre kommuner og fylkeskommuner at de opplever det som utfordrende å realisere gevinster av digitalisering. Det gjør gevinstrealisering til den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Halvparten av kommunene og fylkeskommunene oppgir i den samme undersøkelsen at utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser og evne til innovasjon og nyskapning er utfordrende. 

Rådmannsdagen 21. mars
Stephen Jenner er en av de største autoritetene på gevinstrealisering internasjonalt. Et av hans hovedbudskap er at mange gjør gevinstrealisering unødig omstendelig. I utgangspunktet er det lederens oppgave å sørge for at endringsprosjekter gir gevinster og nytte ut i fra en plan. Og for å få til endringer som har verdi må lederne forstå innbyggernes og næringslivets behov, og organisasjonen må være rigget for å gjøre endringer internt.

Gevinster ved store endringer
Gevinstrealisering handler om å kartlegge og følge opp om de gevinstene som er forventet av et prosjekt eller et program faktisk blir realisert. Det er mange forklaringer på hvorfor endringer ikke lykkes; for dårlig ledelsesforankring, dårlig planlegging og styring, og motstand i organisasjonen nevnes ofte. Og alle som har vært ledere av store virksomheter vet at det er utfordrende å lede ansatte og organisasjonen gjennom endringsprosesser slik at virksomheten oppnår forventede resultater.

Om Stephen Jenner
Britiske Stephen Jenner har 25 års erfaring med prosjektstyring og gevinstrealisering i offentlig sektor, inkludert the Cabinet office. Han har en MBA og Master fra Cambrigde University og har skrevet en rekke bøker om gevinstrealisering.

Videre lesning

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon