Kommunalpolitisk toppmøte 2017

Helt innafor

Vi tar steget fra utenforskap til HELT INNAFOR. Et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt. En kommunesektor med likeverdige tjenester - der folk blir gitt ansvar og vist tillit.

Bli med på Kommunalpolitisk toppmøte 5. april og Rådmannslandsmøte 6. april 2017 i Oslo. 

Inkluderende arbeidsliv: Kan alle jobbe i en kommune?

28.03.2017

Kommunene er blitt omtalt som arbeidslivets «last resort» - arbeidsplassen for dem som ikke får jobb andre steder.

Arbeid er nøkkelen til inkludering

26.03.2017

Det er en nasjonal utfordring at så mange står utenfor arbeidslivet, enten det skyldes helseproblemer, nedsatt arbeidsevne, eller manglende kompetanse og språkferdigheter. Finnes nøkkelen til et mer inkluderende arbeidsliv i kommunesektoren?

Kongeparet deltar på festmiddag med ordførere og rådmenn

23.03.2017

Oslos storstue åpner dørene når ordfører Marianne Borgen ønsker ordførere og rådmenn fra hele landet velkommen til festmiddag i Oslo rådhus onsdag 5. april. H.M. Kongen og H.M. Dronningen og representanter for det offisielle Norge vil være til stede.

Statsministerkandidatene på Kommunalpolitisk toppmøte

22.03.2017

Til Kommunalpolitisk toppmøte 5. april kommer statsministerkandidatene for å snakke om tillit og inkludering – to nasjonale utfordringer som må løses lokalt. Samtalen ledes av Anne Grosvold.

Statsministeren vil snakke om inkludering

22.03.2017

Statsminister Erna Solberg kommer til Kommunalpolitisk toppmøte for å snakke om hvordan kommunesektoren kan skape et inkluderende samfunn preget av tillit.

Topptungt møte om inkludering

21.03.2017

Statsminister Erna Solberg, partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, kommer på Kommunalpolitisk toppmøte.

- Ulikheter er vår største styrke

17.03.2017

Milad Mohammadi er iraner og oppvokst i utenforskap og diskriminering i Sverige. Med sin personlige historie vil han ta for seg kommunens muligheter til å fremme tillit og inkludering i en tid hvor disse verdiene er under sterkt press.

Politisk lederskap i forandringens tid

02.03.2017

Tidligere svensk statsminister og utenriksminister Carl Bildt kommer på Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 5. april.

Velferdsmodell og globalisering

02.03.2017

Globaliseringen gir økt verdenshandel og binder statene tettere sammen. Hvordan påvirker det lokale myndigheters handlingsrom?

Oslos ordfører inviterer til festmiddag

02.02.2017

I anledning Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøte, inviterer Oslos ordfører Marianne Borgen alle landets ordførere og rådmenn til festmiddag i Oslo rådhus 5. april 2017 kl. 19.00.

Inkluderende folkestyre gjennom sosiale medier

04.01.2017

KS har inngått avtale med Gambit om å lage et idehefte som gir tips og råd om hvordan folkevalgte kan bruke sosiale medier for innspill fra innbyggerne i politiske beslutningsprosesser. Idehefte skal være ferdig til Kommunalpolitisk toppmøte 5. april.

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering

20.12.2016

KS utarbeidet etter Kommunalpolitisk toppmøte 2016 et nytt idéhefte som har fått navnet "Fra utenforskap til inkludering". Eksemplene kan gi inspirasjon og tips til kommuner om hvordan forhindre utenforskap.

Kommunalpolitisk toppmøte 2017

15.12.2016

Kommunalpolitisk toppmøte 2017 arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel («SAS-hotellet») i Oslo onsdag 5. april kl 10.00-18.00.

Praktisk informasjon om arrangementene

14.12.2016

Her finner du all praktisk informasjon om Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøte i Oslo 2017.

Et aktivt og inkluderende folkestyre

14.12.2016

På samme måte som kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap, har kommunen en unik posisjon når det gjelder inkludering i det lokale fellesskapet. Kunnskap om lokale forhold er et nøkkelverktøy i dette arbeidet.

Helt innafor

14.12.2016

Vi tar steget fra utenforskap til HELT INNAFOR. Et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt. En kommunesektor med likeverdige tjenester - der folk blir gitt ansvar og vist tillit.

Rådmannslandsmøte 2017

14.12.2016

Rådmannslandsmøtet arrangeres 6. april 2017 i KS Agenda møtesenter kl. 09.00-14.00. Rådmannslandsmøtet tar opp tema fra KPT; Hvordan kan kommunesektorens administrative toppledelse lykkes med å legge til rette for et aktivt og inkluderende lokaldemokrati.