Film: Utenforskap angår oss alle
Foto: Flickr

Film: Utenforskap angår oss alle

De fleste har opplevd en eller annen gang å føle seg utenfor. Utenforskap kan ramme alle. Se filmen som får deg til å tenke. 

Selv om de fleste innbyggerne i Norge lever trygge og gode liv, er det mange som faller utenfor. Utenforskap handler om mer enn å falle utenfor, det handler også om å bli holdt utenfor. Holdninger i samfunnet er med på å opprettholde utenforskap.

Utenforskap angår oss alle. Vi har ingen garanti for at vi ikke selv blir ufør eller arbeidsledig. De fleste foreldre har følt på frykten for at ens egne barn skal bli mobbet.

Utenforskap er et nasjonalt problem som må løses lokalt.

Utenforskap er tema når landets ordførere, rådmenn og kommunetopper samles til Kommunalpolitisk toppmøte, Rådmannssamling og Landstinget i Kristiansand 15. – 17. februar 2016.

Lenke til påmelding ligger under.