Kommunalpolitisk toppmøte 2016

Kommunalpolitisk toppmøte 2016

Kommunalpolitisk toppmøte, rådmannssamling og Landstinget ble arrangert i Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand 15.-17. februar. Utenforskap var hovedtema for alle arrangementene.

Flere saker om utenforskap

Film om utenforskap

06.06.2016

Mobbing, rus, frafall fra skolen og arbeidsledighet er nasjonale problem som gjør at folk faller utenfor. Utenforskap er et nasjonalt problem som løses best lokalt. Se den tankevekkende filmen om konsekvensene av utenforskap her. 

Film om ankomst, mottak og bosetting av flyktninger

03.05.2016

Hva skjer når en flyktning kommer hit til landet? I denne animasjonsfilmen følger vi flyktningen "Mohammed" gjennom mottakssenter, transittmottak, asylmottak og helt til integrering i en kommune. 

Uttalelser fra Landstinget

03.05.2016

Landstinget 2016 har avgitt uttalelser om hvordan vi kan forebygge utenforskap og skape inkluderende lokalsamfunn innenfor de tre områdene barn og unge, innvandring og arbeidsliv.

Film: Et arbeidsliv med plass til alle

06.04.2016

I denne filmen får vi høre hva Nittedal kommune har gjort for å gi unge mennesker og personer med nedsatt arbeidsevne en sjanse i arbeidslivet. Ordfører Hilde Thorkildsen sier at å ha et arbeid å gå til er god folkehelse i praksis. 

Dette er utenforskap i Norge i dag

30.03.2016

- Å skape gode lokalsamfunn handler om å lage gode og trygge fellesskap for mennesker i alle aldre, sier forsker ved NOVA, Guro Ødegård. Se filmen fra årets Kommunalpolitisk toppmøte som gir deg innblikk i utenforskap og utfordringene i dagens samfunn.  

Film: Slik jobber Hedmark med barn og unge

07.03.2016

Hedmark fylkeskommune har tidligere fått Skoleeierprisen. Systematisk kartlegging, offentliggjøring av skoleresultater og felles kunnskapsløft i hele skoleverket er hovedingrediensene i suksessoppskriften. Se filmen fra Kommunalpolitisk toppmøte her. 

Film: Lykkes kommunene - lykkes Norge

26.02.2016

I denne filmen får vi innblikk i hva som skjer når en flyktning kommer hit til landet. Vi følger flyktningen "Mohammed" gjennom mottakssenter, transittmottak, asylmottak og helt til integrering i en kommune. 

En historie om utenforskap

24.02.2016

- Jeg er ett av de barna som vokste opp i en dysfunksjonell familie, sa Åsa Linderborg til ordførere og rådmenn på Kommunalpolitisk toppmøte. 

Film om bosetting og inkludering i kommunene

18.02.2016

Bosetting og kvalifisering av innvandrere og flyktninger til skole og arbeidsliv er viktige oppgaver for kommunene. Se hva Molde og Rælingen kommune har gjort for å lykkes med sitt arbeide i denne filmen. 

Presentasjoner og filmer fra KPT 2016

18.02.2016

Presentasjoner, innlegg og filmer fra Kommunalpolitisk toppmøte 2016 vil forløpende bli lagt ut på denne siden.

Landstingsuttalelse: Et arbeidsliv med plass til alle

17.02.2016

Å være i arbeid er viktig for inkludering og er en nøkkel til økt levestandard og mulighet til sosial mobilitet. Økt arbeidsledighet og flyktningsituasjonen setter press på tjenestene og velferdstilbudet.

Fråsegn frå Landstinget: Lykkast kommunane - lykkast Noreg

17.02.2016

Vi har alle eit felles ansvar for å inkludera flyktningar i  vårt fellesskap.

Landstingsuttalelse: Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst

17.02.2016

Temaet utenforskap omfatter en rekke utfordringer knyttet til barn og unges oppvekstvilkår. Mange sliter og bakgrunnen er til dels svært sammensatt og krever derfor en rekke tiltak på flere nivåer for å sikre den enkelte en god og trygg oppvekst.

Grunnmuren i folkestyret

16.02.2016

- Lokaldemokratiet er grunnmuren i det norske folkestyret. Her er veien mellom velgerne og folkevalgte kortest, her er kontakten mellom dem best, og her er mulighetene til å tilpasse politikken til innbyggernes behov størst.

Tre på Kommunalpolitisk toppmøte

16.02.2016

Vi spurte noen av deltakerne på Kommunalpolitisk toppmøte om hva som skal til for å få til inkludering. 

Arbeid for alle

16.02.2016

Tidlig innsats, styrke NAV og dyrke mangfold. Det var noen av grepene som ble trukket frem da statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli møtte lokale ledere og fagforeninger på Kommunalpolitisk toppmøte. 

Et arbeidsliv med flyktninger og innvandrere

16.02.2016

Hva er de gode grepene for å få et arbeidsliv med plass til flyktninger og innvandrere? Se filmen fra Frøya og Lillehammer kommune.

En felles oppgave

16.02.2016

- Vi lever i en ny tidsalder for folkevandring og integrering må være en felles oppgave, sa Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, på Kommunalpolitisk toppmøte. 

Politisk debatt om utenforskap på KPT

15.02.2016

-I alle saker der systemet svikter, er det mye som svikter samtidig, sa Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han holdt sin innledning om hva staten kan og må gjøre for barn og unge.

Kommunesektoren har ambisjoner

15.02.2016

- Kompetansemuskelen for å bekjempe utenforskap ligger i kommunene, sa Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, under åpningen av Rådmannssamlingen i Kristiansand i formiddag.

Kommunalpolitisk toppmøte er i gang

15.02.2016

- Utenforskap kan ramme alle. Det er mange veier inn i utenforskap. Hovedveien ut av utenforskap er kommunal, sa styreleder Gunn Marit Helgesen da hun åpnet Kommunalpolitisk toppmøte 2016. Se toppmøtet direkte her.

Medlemmene har talt – vil utenforskapet til livs

15.02.2016

Kommuner og fylkeskommuner vil bekjempe utenforskapet – alene og sammen med frivilligheten og staten. Det viser den meste omfattende medlemsdialogen KS har gjennomført noen gang. 

Formøte til Kommunalpolitisk toppmøte

15.02.2016

- Vi har alle kjent oss utenfor, eller ikke velkommen, sa styreleder Gunn Marit Helgesen under innledningen av formøtet til Kommunalpolitisk toppmøte. 

Krafttak mot utenforskap

15.02.2016

Den som faller utenfor trenger å bli møtt av mennesker som ser dem. Utenforskap er et nasjonalt problem, men det må løses lokalt, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen og 1. nestleder Mette Gundersen, KS i en kronikk i Fædrelandsvennen.

Kommunalpolitisk toppmøte på nett

15.02.2016

KS overfører Kommunalpolitisk toppmøte om utenforskap på nett. Sendingen starter kl. 14. Her møtes stortingspolitikere, lokalt folkevalgte og andre talspersoner til debatt om hvordan vi best kan hindre utenforskap og skape gode, inkluderende fellesskap.

Fra utenforskap til fellesskap

09.02.2016

Kommunespeilet denne gang er viet tema utenforskap. Ordet utenforskap finnes ikke i ordboka, men det finnes i hverdagen vår. Konsekvensene av utenforskap ser vi rundt oss hver dag. Derfor er innholdet i det «ikke-eksisterende» ordet så viktig og aktuelt.

Livet på utsiden

09.02.2016

Inghild Bergseth (19) orket ikke å gå på skolen på et halvt år. Fordi noen så henne og holdt tak i henne, klarte hun å komme tilbake og fullføre med glans.

- Ekstremisme er forakt for demokratiet

05.02.2016

-Arbeid mot utenforskap er arbeid mot ekstremisme. Reduserer vi antall mennesker som faller utenfor, vil det også bli mindre ekstremisme, sier Yngve Carlsson, KS´ fagekspert på temaet i Kommunespeilet. 

Migrasjon er den nye normalen

03.02.2016

Det mener forfatter Loveleen Rihel Brenna, som var innleder på CEMR-EPSU seminaret om «Migration», som ble holdt i Berlin i slutten av januar.

Debatten om utenforskap engasjerer

29.01.2016

Gjennom hele høsten har KS oppfordret tverrfaglige arbeidsgrupper og folkevalgte på mange arenaer til å gi innspill til hvordan kommuner og fylkeskommuner best kan bekjempe problemene med utenforskap. Her finner du en oppsummering av innspillene.

Utenforskap i Norge i dag

29.01.2016

Forskere og andre eksperter har laget en oppsummering av hva vi vet om utenforskap i Norge i dag. Utenforskap rammer i familien, i skole og utdanning, i arbeidslivet og i de sosiale fellesskap. Hva kan vi gjøre for å motvirke at folk faller utenfor?

Les mer om Landstinget 2016

26.01.2016

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. I 2016 kombineres Landstinget med Kommunalpolitisk toppmøte. Dette er den største samlingen for egne medlemmer i regi av KS.

Les mer om rådmannssamlingen

26.01.2016

Rådmennene vil se nærmere på tema "Gode, inkluderende oppvekstmiljø" når de samles i forkant av Kommunalpolitisk toppmøte og Landstinget 15.-17. februar 2016.

Det kreves en hel kommune for å oppdra et barn

25.01.2016

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn, heter det i et afrikansk ordtak. Det understreker samfunnets ansvar for at barn skal få de beste utviklingsmulighetene. Kommunene er Norges landsbyer. 

Nyhetsvarsling for KPT, Landstinget og Rådmannssamlingen 2016

22.01.2016

Ønsker du varsling direkte på e-post hver gang det publiseres noe nytt om Kommunalpolitisk toppmøte, Landstinget og Rådmannssamlingen?

Hatprat på dagsorden

21.01.2016

Under Kommunalpolitiske toppmøte i Kristiansand arrangeres det et eget arrangement om hatprat på kveldstid.

KS vil ha mer debatt om utenforskap

20.01.2016

Kommunene og fylkeskommunene har gjennom mange år prioritert å forebygge utenforskap og finne gode løsninger for de som har falt utenfor. Samtidig er mye ugjort. KS ville vite hva folkevalgte, administrative ledere og fagfolk mener man må endre på.

Påmelding til Kommunalpolitisk toppmøte, Landstinget og rådmannssamling

20.01.2016

Her kan du melde deg på alle tre delene av arrangementet i Kristiansand 15.-17. februar 2016.

Gi unge en sjanse til arbeidslivet

18.01.2016

Kommunesektoren trenger arbeidskraft, mange unge trenger jobb. At flest mulig inkluderes i arbeidslivet er viktig for den enkelte, for samfunnet og for arbeidslivet. 

Fra utenforskap til inkludering

18.01.2016

De fleste har opplevd å føle seg utenfor fellesskapet. Utenforskap kan ramme deg, meg, eller noen av våre aller nærmeste, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en kronikk i Varden. 

KS' frivillighetskonferanse

18.01.2016

170 deltakere var på KS' årlige konferanse om frivillighet denne uken. Her finner du opptak og lysbilder fra presentasjonene.

Program for Kommunalpolitisk toppmøte 2016

18.01.2016

Kommunalpolitisk toppmøte er årets viktigste møteplass for folkevalgte og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner. KS inviterer regjeringen, stortingspolitikere og andre talspersoner til debatt i Kristiansand 15.-17. februar 2016. 

Landstinget 2016

15.01.2016

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. I 2016 kombineres Landstinget med Kommunalpolitisk toppmøte. Dette er den største samlingen for egne medlemmer i regi av KS.

Frivillighet bidrar til økt integrering

11.01.2016

Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle i å løse utenforskap og manglende integrering sammen med staten og frivillig sektor. Selv om Norge befinner seg i verdenstoppen når det gjelder frivillig arbeid, er det viktig å styrke frivilligheten.

Kommunalpolitisk toppmøte 2016

06.01.2016

Kommunalpolitisk toppmøte, rådmannssamling og Landstinget arrangeres i Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand 15.-17. februar. Utenforskap er hovedtema for alle arrangementene. Se toppmøtet direkte her.

Film: Utenforskap angår oss alle

04.01.2016

De fleste har opplevd en eller annen gang å føle seg utenfor. Utenforskap kan ramme alle. Se filmen som får deg til å tenke. 

Utenforskap i arbeidslivet

21.12.2015

Å være i arbeid har mange positive effekter. Den enkelte får bedre økonomi, høyere levestandard og bedre helse. Det er derfor en viktig at innvandrere også inkluderes i arbeidslivet, og at unge som står i fare for å falle utenfor fanges opp tidlig.

Utenforskap: Nasjonal utfordring med lokale løsninger

15.12.2015

Ordet utenforskap finnes ikke i ordboka. Men det finnes i hverdagen vår. Konsekvensene av utenforskap ser vi rundt oss hver dag. Derfor er innholdet i dette «ikke-eksisterende» ordet så viktig og aktuelt, skriver adm dir. Lasse Hansen i Kommunespeilet.

Forsmak på Kommunalpolitisk toppmøte

08.12.2015

KS inviterer til et åpent møte for pressen og andre interesserte mandag 15. februar i forkant av Kommunalpolitisk toppmøte (KPT). På dette åpne møtet får du en forsmak på temaene som presenteres på KPT de kommende dagene i Kristiansand. 

Hva er utenforskap?

25.11.2015

Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – både for samfunnet og de menneskene det gjelder. 

Fra utenforskap til inkludering

11.11.2015

De fleste har opplevd å føle seg utenfor fellesskapet. Utenforskap kan ramme deg, meg, eller noen av våre aller nærmeste, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en kronikk i Varden. 

Rådmannssamling

04.11.2015

Rådmennene så nærmere på tema "Gode, inkluderende oppvekstmiljø" da de var samlet i forkant av Kommunalpolitisk toppmøte og Landstinget 15.-17. februar 2016.