Faste møter med regjeringen i 2018

Les mer om konsultasjonsordningen med regjeringen her

Ønsker å jobbe på tvers av sektorer

20.04.2018

Flere av samfunnsutfordringene framover går på tvers av sektorer. På det andre møte med regjeringen denne våren tok derfor KS initiativ til en bredere politisk diskusjon om klima, og inkludering og integrering.

Årets første innspill til regjeringen

06.03.2018

KS møtte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ga sine innspill til budsjettbehandlingen på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner.