Faste møter med regjeringen i 2018

Les mer om konsultasjonsordningen med regjeringen her

Årets første innspill til regjeringen

06.03.2018

KS møtte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ga sine innspill til budsjettbehandlingen på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner.