KUD: Et lokalt kulturløft
I møtet med Kulturdepartementet trakk KS frem betydningen av kulturskolen for det lokale kulturlivet. Her opptrer elever ved Bømlo kulturskole med artisten Timbuktu. Foto: John Mikel Guldager/ Flickr

KUD: Et lokalt kulturløft

Regionalisering av kulturpolitikken var den viktigste saken KS tok opp på møtet med Kulturdepartementet (KUD) mandag.

Møtet i Kulturdepartementet er det første av en rekke møter KS skal ha med regjeringen denne høsten. Her møtte styreleder Gunn Marit Helgesen og nestleder i KS Mette Gundersen statssekretær Bård Folke Fredriksen.  

- I tråd med regionreformen, må også mer av ansvaret for kulturpolitikken flyttes fra staten til regionene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Mette Gundersen og Gunn Marit Helgesen fra KS møtte statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet. Foto: Erling Barlindhaug

Regional kulturpolitikk
I en rapport, som NIBS og PROBA-samfunnsanalyse laget på oppdrag av KS, ble det slått fast at en må se på oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene på nytt og hvordan de arbeider sammen.

- Kulturområdet er preget av sterk statlig styring. Regionene bør ha et større ansvar for kulturpolitikken og forvaltning av tilskuddsordninger, sier Helgesen.

KS vil ta initiativ til å etablere en arena for samtaler mellom regionale kulturmyndigheter og kulturdepartementet.

Et lokalt kulturløft
KS tok også opp ønsket om å utvikle en nasjonal kulturpolitikk som i større grad bygger på det lokale kulturlivet.

- Kommunene og fylkeskommunene opplever at det er behov for et lokalt kulturløft og klarere nasjonale mål i kulturpolitikken, sier Helgesen.

På møtet tok hun initiativ til et felles løft for å utvikle en nasjonal kulturpolitikk tuftet på et levende lokalt kulturliv.

Kulturskoler og spillemidler
Kulturskolene er svært viktige kulturelle ressurssentre i kommunene. Kulturskolene er viktige for å ivareta og videreutvikle det frivillige kulturlivet, og har også en sentral rolle i talentutvikling.  

KS er opptatt av at kulturskolene anerkjennes som viktige aktører også i nasjonal kulturpolitikk, og etterlyser en helhetstenkning. På møtet tok derfor styreleder i KS opp muligheten for et samarbeid mellom KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum, NOKU med kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet for å utvikle kulturskolene som lokale ressurssenteret.

KS tok også opp behovet for at spillemiddelordningen vektlegger de behovene som defineres best lokalt og regionalt.

Dette var det andre møtet mellom kulturdepartementet og KS i konsultasjonsordningen, og møtet ble et godt grunnlag for videre dialog på kulturfeltet.