VR Education og bruk av VR øker mattegleden
Kvelden før Arbeidslivskonferansen arrangeres det en workshop om VR-teknologi. Foto: Kommuneforlaget

VR Education og bruk av VR øker mattegleden

- VR gir en mer praktisk, hverdagslig og morsom tilnærming til et fag mange elever opplever som veldig teoretisk og kjedelig, sier Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget.

Kvelden før Arbeidslivskonferansen arrangeres det en faglig workshop om virtuell realitet. Tema for kvelden er mulighetene som ligger innen VR-teknologi, blant annet innen utdannings- og helsesektoren.
Hva er egentlig «VR», eller virtuell realitet, og hvilken betydning vil denne teknologien få for organisering av framtidens arbeidsliv? Her blir det mulig å teste ut VR-briller. 

Er VR-løsningen?
Hver fjerde gutt fullfører ikke videregående skole på normert tid. Mange føler at de ikke mestrer og opplever derfor skolen som kjedelig. Er VR-løsningen?, spør ekspertene.
Gjennom VR Education og bruk av VR-oppgaver kan  matematiske spørsmål og oppgaver presenteres på en virkelighetsnær og praktisk måte. 

- Dette kan styrke forståelsen for faget og øke læring av grunnleggende ferdigheter i matematikk, sier utviklings- og leveransesjef Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget.
- Løsningen gir 100 prosent fokus og tilstedeværelse på matematikk-oppgavene, mens forskning viser at man i dagens undervisning bare oppnår 40 prosent akademisk læringstid i ett klasserommet i dag.

Visualisering av matematikk
- Løsningen gir læreren en unik mulighet til å følge opp hver enkelt elev på et individuelt nivå fordi man  følger kontinuerlig med på elevens mestringsnivå, sier Nyborg.
Med produktet håper selskapet VR Education å vise at visualisering av matematikk kan hjelpe barn og ungdom med å fullføre skolegangen, skape  glede rundt læring og utvikle digitale ferdigheter. Bruk av VR overrasker forskere og har vist at elevenes generelle matematikkforståelse kan øke tilsvarende ett års skolegang på bare seks uker.

Selskapet har globalt fokus, vært presentert i flere land og tross kort levetid har det allerede vunnet DNB NXT Innlandet sin pris og PwC sitt «Vil litt mer-fond».